BYLAE 2                                                            SHEDULE 2

SPESIAAL BESKERMDE WILDE DIERE

SPECIALLY PROTECTED WILD ANIMALS

 

SOOGDIERE

MAMMALS

Aardvark

Antbear

Baster Gemsbok

Roan Antelope

Ietermagog

Pangolin

Lictensteinse Hartebees

Lichtenstein’s Hartbees

Olifant

Elephant

Rooi Duiker

Red Duiker

Sharpse Grysbok

Sharpe’s Grysbok

Soenie

Suni

Swart Renoster

Black Rhinoceros

Swartpootkat ( Klein gekolde kat)

Black Footed Cat

Wildehond

Wild dog

Wit Renoster

White Rhinoceros

 

Voëls

Birds

Afrikaanse Paddavreter

African Marsh Harrier

Berghaan

Bateleur

Blou Kraanvoël

Blue crane

Blou Swael

Blue Swallow

Breëkoparend

Martial Eagle

Bromvoël

Ground Hornbill           

Bruinkoppapegaai

Parrot, Grey headed

Dwerggans

Pigmy Goose

Gebande Uil

Barred Owl

Geelbekrenostervoël

Yellowbilled Oxpecker

Geelkeelsandpatrys

Yellow throated Sandgrouse

Gestreepte Vleikuiken

Stiped Flufftail

Gompou

Bustard, Cori

Grasuil

Grass Owl

Grootpapegaai

Parrot, Cape

Kalkoenibis

Bald Ibis

Kleinrooivalk

Lesser Kestrel

Kortkloulewerik

Shortclawed Lark

Kortstertkoester

Short-tailed Pipit

Kransaasvoël

Cape Vulture

Kuifkop tarentaal

Crested Guineafowl

Kwartelkoning

Corncrake

Langstertspreeu

Long-tailed Starling

Monnik aasvoël

Vulture, Hooded

Roerdomp

Bittern

Roofarend

Eagle Tawny

Rooipensreier

Rufous-bellied Heron

Saalbek ooievaar

Saddlebill Stork

Swartaasvoël

Vulture, Lappet faced

Swerfvalk

Falcon, Peregrine

Teitavalk

Falcon, Taita

Veldpou

Bustard, Stanleys

Visuil

Pel’s Fishing Owl

Vlermuisvalk

Bat Hawk

Watertrapper

African Finfoot

Witkopaasvoël

Vulture, White headed

Witkopkiewiet

Whitecrowned Plover

Witpenskorhaan

Whitebellied Korhaan

Witrugnagreier

Whitebacked Night Heron

 

Reptiele

Reptiles

 Krokodil

Crocodile

 

Bylae 3                                                                 Schedule 3

BESKERMDE WILDE DIERE

PROTECTED WILD ANIMALS

 

SOOGDIERE

MAMMALS

 Aardwolf

Aardwolf

Afrikaanse siwet

African civet

Bakoorvos

Fox, Bat-eared

Basterhartbees

Tsessebe

Bosnagaap

Bushbaby

Buffel

Buffalo

Geelkoldassie

Yellow spotted rock dassie

Gevlekte Hiëna

Hyena Spotted

Groototter

Cape clawless otter

Jagluiperd

Cheetah

Jameson se Rooi klipkonyn

Jameson’s red rock rabbit

Kameelperd

Giraffe

Klein witstertmuishond

Mongoose, Selous

Klipspringer

Klipspringer

Krimpvarkie

Hedgehog

Leeu

Lion

Luiperd

Leopard

Meller se Muishond

Meller’s Muishond

Nagaap

Bushbaby, lesser

Oorbietjie

Oribi

Ratel

Honey badger

Rietbok

Reedbuck, Common

Rooiribbok

Reedbuck, Mountain

Samango Aap

Samango Monkey

Seekoei

Hippopotamus

Silwervos

Fox, Cape

Steenbok

Steenbok

Swartwitpens

Sable Antelope

Tierboskat

Serval

Vaalboskat

African wild cat

Vaaljakkals/ Witkwasjakkals

Side stripped Jackal

 

Voëls

Birds

Any bird which is a wild animal excluding 1. A bird which is a specially protected wild animal; 2. A bird which is game 3. The following species

Alle muisvoël spesies

All species Mouse birds

Bontrugwewer

Weaver, Spotted backed

Gewone mossie

Cape sparrow

Gewone tortelduif

Dove, Cape Turtle

Grootringduif

Dove, Red-eyed turtle

Rooibekkwela

Red billed Quelea

Rooiborsduifie

Dove, Laughing

Rooiverkspreeu

Red-winged starling

Swartkeel/Keingeelvink

Weaver Masked

Swartkraai

Crow, black

Swartoog tiptol

Black eyed bulbul

Volstruis

Ostrich

Witborskraai

Crow, Pied

 

Reptiele

Reptiles

 Brulpadda

Bullfrog

Kaapse Vylslang

Cape File Snake

Luislang

Python

Swart Vylslang

Black File snake

Alle ander spesiesreptiele behalwe Waterlikkewaan, rotslikkewaan en alle inheemse slange wat nie in hierdie bylae gelys is nie.

All other species of reptiles excluding water monitor, rock monitor and all indigenous snakes not listed in this schedule.

 

BYLAE 4 - WILD                                        SCHEDULE 4 – Wild Animals

 Soogdiere

Mammals

Blou Wildebees

Blue wildebeest

Blouaap

Vervet monkey

Bontsebra/kwagga

Burchell’s Zebra

Bosbok

Bushbuck

Chacmabobbejaan

Chacma baboon

Eland

Eland

Gemsbok

Gemsbok

Grysduiker

Grey duiker

Koedoe

Kudu

Kolhaas

Hare, scrub

Njala

Nyala

Rooi Hartbees

Red Hartebeest

Rooibok

Impala

Rooikat

Caracal

Springbok

Springbok

Vlakhaas

Hare, Cape

Waterbok

Waterbuck

 

Voëls

Birds

Bosduif

Rock Pigeon

Bospatrys

Francolin, Crested

Bosveldfisant

Francolin, Swainsson’s

Gewone tarentaal

Helmeted Guinea fowl

Kolgans

Goose, Egyptian

Laeveldpatrys

Francolin, Shelley’s

Natalse Fisant

Francolin, Natal

Nonnetjie eend

Duck, White faced whistling

Rooibekeendjie

Red knobbed coot

Rooivlerkpatrys

Francolin, Red-winged

Wildemakou

Goose, Spur winged

 

BYLAE 5                                                              SCHEDULE 5

Wilde diere soos verwys in Seksie 31 (1) (f)

Wild animals as referred to in section 31 (1) (f)

 

Spesie

Specie

Bruin hyena

Hyena Brown

Gevlekte hyena

Hyena Spotted

Jagluiperd

Cheetah

Leeu

Lion

Luiperd

Leopard

Wildehond

Wild dog